Personlig utveckling och välbefinnande
Marie-Louice Hellqvist driver företaget Spiritus-kropp och själ. Hon erbjuder massage, massageterapi och utvecklande samtal.
– Jag startade företaget 1990 eftersom jag alltid varit intresserad av kropp och själ. I början hade jag det som en inkomstgivande hobby och har successivt byggt upp företaget.
Hon har egen mottagning i Märsta. Två-tre dagar i veckan är hon ute på företag och ger behandlingar både i förebyggande och rehabiliterande syfte. I och med att friskvård numera är avdragsgillt för företag har verksamheten fått ett rejält uppsving. Företagsmassage är en väldigt bra service och investering för företaget; Marie-Louice kommer dit med sin utrustning, personalen går från jobbet en halvtimme och det finns möjlighet att få kontinuerliga behandlingar. Som väl alla vet är det billigare att förebygga än att rehabilitera, och nu när det ställs större krav på arbetsgivaren gällande sjukskrivningskostnader och rehabilitering blir det mer intressant att satsa på förebyggande åtgärder.

– När jag började var det lite mer lyx att gå på massage, men i dag börjar man mer förstå vikten av att ta hand om sin kropp. Jämför med bilen som skall besiktigas en gång om året - lyser oljelampan kör vi inte vidare. Om kroppens oljelampa lyser kör vi ofta ändå vidare till fredag, vilar över helgen och kör sedan vidare med en lysande oljelampa! Det är viktigt att prioritera sig själv! Jag skapar nätverk med andra terapeuter, det kan finnas krämpor som inte jag ska behandla och då kan jag skicka klienten vidare till naprapat eller annan terapeut.
Marie-Louice arbetar också som handledare på samtalspedagogutbildningen.
– Samtalspedagogik handlar om personlig utveckling och att utveckla sina relationer; att lära känna sig själv, få hjälp att sätta ord på tankar, känslor och upplevelser utan att behöva terapi. Samtalspedagogik hjälper dig att skapa och att bättre hantera förändringar i livet. Som samtalspedagog arbetar jag inte med terapi utan med hjälp till självhjälp, ett professionellt bollplank. Jag skapar goda samtal som syftar till ökad medvetenhet, inte till att ställa diagnos på människor.

– Det är väldigt spännande och givande att arbeta med det här, säger Marie-Louice. Massage och samtalspedagogik handlar om att investera i sig själv, vi behöver alla stanna upp emellanåt och känna efter, lyssna inåt, reflektera över vår situation. Jag ser till att leva som jag lär; tänker på arbetsställningar, styrketränar och går på massage två gånger i månaden.
Att driva företag är ett skapande och ett sätt att leva. Det är glädjande att kunna ge människor något som de mår gott av.


Spiritus Kropp & Själ

Bransch:
Hälsa

Telefon: 08-59144027


Email:
info@spiritus-kroppochsjal.com

Hemsida:
www.spiritus-kroppochsjal.com

Adress:
Spiritus Kropp & Själ
Diagonalen 5A
19547 Sigtuna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN